Contact

Het bestuur van de KGO bestaat momenteel uit vier personen

Nick de Lange

Nick de Lange

voorzitter

Yvonne Korte

Yvonne Korte

secretaris

Milly Jordans

Milly Jordans

penningmeester

Jacqueline Leening

Jacqueline Leening

lid

l

Algemene contact: info@kgo-koor.nl

l

Voor publiciteitszaken kan contact worden opgenomen met Linda M. Terpstra